Más en Firefox, Navegador
Firefox - Evitar que se reproduzcan vídeos automaticamente 11
Firefox – Evitar que se reproduzcan vídeos automaticamente

Cerrar